Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk:

Levering:
Bestellingen met een orderbedrag vanaf €1.000,- (excl. BTW) worden franco geleverd binnen Nederland.
Bij bestellingen met een netto orderbedrag lager dan €1.000,- of bij verzending buiten Nederland worden verzendkosten op factuur berekend.
Voor lengtes langer dan 2,5 meter geldt een lengtetoeslag.
Voor projecten en speciaal bestelde producten kunnen andere voorwaarden gelden. Dit vindt u terug in onze voorstellen.

Prijzen:
Netto, inclusief BTW (tenzij anders vermeld).
Voor export vrij van BTW, mits in bezit van BTW-nummer, prijswijzigingen voorbehouden.
Voor actuele prijzen zie onze website.

Betaling:
Wanneer de betaling is ontvangen, wordt de order verzonden.
Voor zakelijke klanten geldt, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Reclamaties:
1.Geleverde goederen dienen direct na ontvangst zorgvuldig te worden gecontroleerd op aantal, maat- & uitvoering en/of eventuele transportschade.

2.Reclamaties dienen te geschieden uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de goederen en binnen 14 dagen te zijn geretourneerd.

3.Aangaande retour- c.q. omruilzendingen worden 25% retour-, behandelingskosten in rekening gebracht wanneer goederen niet binnen 14 dagen geretourneerd worden of als het een foutieve bestelling van de klant betreft, tot 30 dagen na levering.

4.Producten welke retour gestuurd worden, dienen franko en onbeschadigd te worden geretourneerd.

5.Speciaal bestelde artikelen, zijnde geen standaard voorraadartikelen, die bij opdracht speciaal voor u besteld, bewerkt of gecoat worden, inclusief de houten leuningen, kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd.

6.Hout is een natuurproduct en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, kleurverschillen en onderling afwijkende nervatuur.

7.Er worden geen garanties gegeven op de behandeling op stalen en smeedijzeren spijlen tegen roest. 

8.Op de coating voor buiten gebruik zit een garantie van 1 jaar. Voor langdurige hechting en bescherming adviseren wij poedercoating in combinatie met verzinken. 

Let op: maatwerk producten, zowel de trapleuningen, trapspijlen en balusters, die u via onze webwinkel kunt bestellen worden voor u op maat gemaakt, middels de door u ingegeven specificaties. Het herroepingsrecht komt hierdoor te vervallen. Bovenstaande is ook geldig voor een andere kleur coating of behandeling, dan de standaard mat zwarte coating of onbehandelde spijlen.

Opmerking:
Typefouten, prijs-, model-, gewicht- en maatwijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving en aansprakelijkheid onzerzijds.
Alle omschreven afmetingen, technische of prijsinformatie zijn alleen ter referentie. Veranderingen kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Alle gegevens worden zeer nauwkeurig gecontroleerd. Desalniettemin kunnen we niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of omissies.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Een uitzondering hierop zijn de smeedijzeren spijlen, wanneer u hierbij heeft gekozen voor een coating (behalve mat zwart, RAL 9005), of de anti-roest behandeling. Deze spijlen worden op bestelling behandeld en kunnen niet geretourneerd worden. 

Ook wanneer u de spijlen op een lengte door ons heeft laten inkorten, artikelen die speciaal voor u zijn gemaakt of besteld, kunnen niet worden geretourneerd.

Dit geldt ook voor de houten leuningen, deze worden voor u op de bestelde lengte afgezaagd en kunnen niet geretourneerd worden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Spijl in Stijl, Oude Rijksweg 419a, 7954 GH Rouveen, Nederland, info@spijl-in-stijl.nl, telefoon: +31(0)6-106 700 99) doormiddel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, exclusief leveringskosten, onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

_________________________________________________________________________________________________________________

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan dit formulier in en stuurt u het terug.)

– Naar Spijl in Stijl, Oude Rijksweg 419a, 7954 GH Rouveen, Nederland, info@spijl-in-stijl.nl,
   Telefoon : +31( 0)6-106 700 99

– Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (enkel bij papieren kennisgeving)

– Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.